Децата обучаващи се в тази група са на възраст между  5 и 6 години. Заниманията на това ниво протичат в рамките на един астрономически час. Децата  изучават основните балетните позиции на краката и ръцете, както и цялостната постановка на тялото. Движенията се затвърждават и в последствие надграждат.
Работата и стремежът към качествено изпълнение са съпроводени и от танцови композиции. Възможно е в тази възраст да се откроят бъдещи солисти.