„Бейби балет“

Групата за най-малките ентусиасти на възраст от 2,5 години до 4 години. Тук програмата и натоварването са съобразени с възрастта на детето. Заниманията протичат в рамките на 35 минути. Децата се запознават с класическата музика и попадат за пръв път в различна за тях обстановка – балетната зала.  Движенията са модифицирани и разработени от RoyAL Dance специално за тяхната възраст. Набляга се на партерната форма – разтягания,  пляскания с ръце – ритмика и много други забавни игри.
Приоритет за нас е развитието на техниката, която касае стъпалата и краката на децата, те са крехки и податливи на деформация при неправилна работа от страна на педагозите. В тази ранна детска възраст за нас е важно да открием пред всяко дете вълшебството на класическата музика и танцовото изкуство, което в по-късен етап дава отражение върху техния естетически вкус.

Без категория

Comments are disabled.