Децата обучаващи се в тази балетна група са на възраст между 7 и 10 години – със добри практически и теоретически познания в сферата на балетните движения. Заниманията на това ниво протичат в рамките на един астрономически час и половина. Изучават се нови балетни елементи, като освен авторски балетни композиции се изучава и репертоар от класическото наследство.
В тази група започва и изучаването на палцовата техника – мечтата на всяко дете, докоснало се до балетното изкуство. Това, разбира се, става по преценка на педагозите от RoyAL Dance, и след дълъг обучителен период.

 

ПРОГРАМА

Понеделник:  18:00 – 19:30 ч. Млади надежди А

Вторник:  19:00 – 20:00 ч. Млади надежди Б

Сряда:  18:30 – 19:30 ч. Млади надежди А

Четвъртък:  19:00 – 20:00 ч. Млади надежди Б